Nástěnný ovladač CTS 150

CTS 150 je jednoduchý ovladač pro základní ovládání větracích jednotek. Je velmi intuitivní, na zvládnutí není prakticky třeba studovat žádný návod k použití. Pravým otočným přepínačem lze nastavit větrací výkon v krocích od 0 (vypnuto) až 4 (maximální výkon). Levým přepínačem lze nastavit požadovanou vlhkost v objektu. Rozsah nastavení je 15 až 45%. Integrované snímání vlhkosti vyhodnocuje vlhkost v rámci posledních 24 h a upravuje výkon ventilace tak, aby došlo k ustálení vnitřní vlhkosti na požadované hodnotě.
Signalizaci alarmů zajišťuje levá LED kontrolka.

ID Popis výstrahy Úroveň Signalizace


1. Teplotní čidlo T3 (odtah) Závažný -.
2. Teplotní čidlo T4 (výměník) Závažný -..
3. Teplotní čidlo T8 (sání) Závažný -…
4. Vlhkostní čidlo Závažný -….
5. Odtávání Závažný -…..
6. Filtr Informativní —

Pokud systém zachytí více jak 5 cyklů odtávání během 24 hodin, zahlásí výstrahu ID 5. Při kritickém alarmu se jednotka zastaví. Výstraha filtr je nastavena na upozornění po 90 dnech.
K vynulování výstrah dojde pomocí pravého otočného regulátoru přepnutím do polohy 0-4-0 a následně se zvolí požadovaný stupeň chodu např. 2.
Ostatní nastavení se provádí pomocí počítače, který lze připojit přes klasické USB.

Fotogalerie CTS 150

ovladač CTS 150
ovladač CTS 150

<< Zpět