Projekty EU

Projekt

Cloudová aplikace pro vzdálené ovládání rekuperačních jednotek

Naše společnost NILAN s.r.o. realizuje v roce 2021 projekt Cloudová aplikace pro vzdálené ovládání rekuperačních jednotek, který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy:

01_20_358

Název výzvy:

Inovační vouchery – VI. výzva

Název projektu:

Cloudová aplikace pro vzdálené ovládání rekuperačních jednotek

Registrační číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023918

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Cloudová aplikace pro vzdálené ovládání rekuperačních jednotek (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023918), jehož rozpočet byl 495.000,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 371.250,- Kč.

Projekt “Cloudová aplikace pro vzdálené ovládání rekuperačních jednotek” má za cíl vyvinout cloudovou aplikaci jejímž prostřednictvím budou uživatelé rekuperační jednotky provádět její vzdálené ovládání prostřednictvím libovolné chytré elektroniky (PC, tel., tablet) a vizualizovat si data (průběhy libovolných monitorovaných veličin v závislosti na čase) z jejího dosavadního provozu. Tím dojde ke zvýšení konkurence schopnosti zadavatelem distribuovaných rekuperačních jednotek.

Realizací projektu zvýšíme přidanou hodnotu námi distribuovaných rekuperačních jednotek, protože umožní svým uživatelům flexibilně pomocí cloudové/internetové aplikace jejich ovládání včetně možnosti systematicky a průběžně archivovaná data z jejich provozu vizualizovat. Naši zákazníci tak získají přehled o vývoji jejich spotřeby na vytápění a ohřev TUV. Zvýšíme uživatelský komfort našich zákazníků při užívání jednotek.

Naše společnost NILAN s.r.o. si velice váží této pomoci Evropské unie děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.

Projekt

Komunikace rekuperační jednotky se serverem

Naše společnost NILAN s.r.o. realizuje v roce 2020 projekt Komunikace rekuperační jednotky se serverem, který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

Název programu:Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy:01_17_205
Název výzvy:Inovační vouchery – IV. výzva
Název projektu:Komunikace rekuperační jednotky se serverem
Registrační číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0020073

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Komunikace rekuperační jednotky se serverem (CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0020073), jehož rozpočet byl 399.000,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 299.250,- Kč.

Projekt “Komunikace rekuperační jednotky se serverem” má za cíl rozšíření funkcionality žadatelem prodávaných rekuperačních jednotek o možnost jejich oboustranné komunikace se serverem v jeho správě. To poskytne žadateli možnost rychle reagovat na vznikající servisní situace a minimalizovat jejich dopady. Tím šetřit náklady na opravy jeho zákazníků a efektivním a cíleným přístupem šetřit i životní prostředí.

Projekt

Vývoj nadstavbových funkcí softwaru Project Database a jejich implementace pro NILAN s.r.o.

Naše společnost NILAN s.r.o. realizovala v roce 2019 projekt Vývoj nadstavbových funkcí softwaru Project Database a jejich implementace pro NILAN s.r.o., který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

Název programu:Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy:01_17_205
Název výzvy:Inovační vouchery – III. výzva
Název projektu:Vývoj nadstavbových funkcí softwaru Project Database a jejich implementace pro NILAN s.r.o.
Registrační číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014592

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Vývoj nadstavbových funkcí softwaru Project Database a jejich implementace pro NILAN s.r.o. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014592), jehož rozpočet byl 398.000 Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 298.500 Kč.Obsahem projektu „Vývoj nadstavbových funkcí softwaru Project Database a jejich implementace pro NILAN s.r.o.“ je zajištění odborné technické pomoci a vyvinout a vytvořit specifické softwarové komponenty, které povedou k procesní inovaci společnosti NILAN s.r.o. v souvislosti se zlepšením kvality poskytované služby zaměřující se na sledování a monitoring fungování instalovaných a následně kompletně servisovaných vzduchotechnických rekuperačních zařízeních NILAN s.r.o. – jednotek, které zajišťují větrání, chlazení, ohřev TUV a ventilaci v bytových domech i průmyslových objektech.

Naše společnost NILAN s.r.o. si velice váží této pomoci Evropské unie, děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.

Projekt
Komunikace rekuperační jednotkyStáhnout
Vývoj nadstavbových funkcíStáhnout

<< Zpět