Ceník dopravy

Přepravní náklady spojené s dodávkou, uvedením jednotky do chodu a servisem jsou stanoveny paušálem pro tři pásma dle uvedené mapky. Přepravními náklady jsou myšleny cesty k zákazníkovi v rámci daného dopravního pásma a zpět do Plzně za účelem samotné dodávky jednotky, uvedení jednotky do chodu – oživení, servisní prohlídky, atd. Tyto paušální ceny platí v případě dohody konkrétního termínu a to i tehdy, kdyby se v rámci jedné zakázky neprováděl dovoz a zprovoznění v jeden den. Paušál však zahrnuje maximálně 2 cesty. Tarify vycházejí z obvyklých provozních nákladů na automobil, manipulaci, nezahrnují mzdu techniků na cestě a s tím spojené výdaje.

Při individuální cestě na vyžádání zákazníka je účtováno dle skutečně ujetých km.

Pro model Anaconda se vždy cena dopravy stanovuje individuální cenovou nabídkou. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Tarifní pásma

Trafiní pásma dopravy

Platnost od 1.1.2020, ceny bez DPH.