Cenová nabídka servisu

Samozřejmostí a nutností je servis. Pokud se o vaše produkty Nilan staráte, věřte, že se vám to vrátí v podobě dlouhé životnosti.

Prohlídka STANDARDProhlídka STANDARD plus
Výměna filtrů (kromě externích filtrů u starších modelů)…navíc k prohlídce STANDARD
Kontrola hluku a stavu jednotkySezónní kontrola elektrokotle (tlak a chod čerpadla)
Kontrola a aktualizace řídícího softwaruNamátková kontrola VZT rozvodů kamerou
Přeměření VZT rozvodů anemometrem
Kontrola ochranné anody
Vyčištění jednotky
Kontrola chladícího systému a detekce úniku chladiva
Doškolení klienta, vysvětlení nastavení ovládacích prvků
Konzultace
CENA: 1 860 Kč CENA: 2 260 Kč
Doprava dle tarifního pásmaDoprava dle tarifního pásma

Dále nabízíme

  • Výměna anody pro TUV včetně materiálu: 1 500 Kč
  • Servisní činnost dle konkrétní požadavků: 450 Kč / hod
  • Možnost zakoupení filtrů pro jednotky Nilan
  • Sezónní kontrola elektrokotle (tlak a chod čerpadla) 450 Kč

Všechny uvedené ceny bez DPH