Jak vybrat vhodnou větrací jednotku

jak vybrat rekuperační jednotku

Konečně si začíná čím dál více stavebníků uvědomovat, že moderní stavby se bez řízené ventilace neobejdou, že kompaktně uzavřené a dokonale utěsněné objekty již není možné ekonomicky vyvětrat pouze okny a že instalací větrací jednotky lze účinně zamezit rosení oken a vzniku plísní. Navíc nemovitost s řízenou ventilací zvyšuje svoji hodnotu a jakékoliv následné dodělávání by se velmi prodražilo. Otázkou už tedy není, zda řízená ventilace s rekuperací do domu patří nebo nepatří – zásadnější je, jakou jednotku z nabídky vybrat.

V tomto článku se budeme věnovat centrálním jednotkám, které si stavebník vybírá ještě před zahájením stavby nebo před plánovanou rekonstrukcí. Zásadním faktorem pro výběr ventilačního systému jsou většinou finance. Cena vzduchotechnických rozvodů je prakticky pro všechny jednotky stejná. O něco málo nákladnější jsou rozvody sloužící i pro chlazení, takové rozvody jsou více izolované a mají tak i menší ztráty během dopravy předehřívaného vzduchu v topném období a ochlazovaného v létě. Celkovou cenu tedy nejvíce ovlivní výběr samotné jednotky.
Nejlevnějším řešením je pořízení větrací jednotky s pouze pasivní rekuperací, která zajistí základní funkci – větrání (řada NILAN Comfort). Taková jednotka se prakticky nepodílí na vytápění (pomineme-li efekt rekuperace). Splní ventilační účel a cena pro běžný nízkoenergetický domek 4+1 o rozloze 120 m2 nepřesahuje 50.000 Kč. Problémem však může být zajištění chodu jednotky v zimě. Zní to jako paradox, protože rekuperační jednotku si pořizujeme zejména na úsporné větrání v zimě. Bohužel čím bude jednotka s deskovým pasivním výměníkem kvalitnější a účinnější, tím dříve hrozí zamrznutí výměníku. Zamrzání může být už kolem teplot -3°C. Jsou různá řešení od vybudování zemních registrů, elektrické předehřevy až k tepelným trubicím.

Vše ale zvyšuje vstupní investici a bez zajištění zimního chodu jednotka v zimě fungovat nebude, respektive fungovat bude, ale bez dostatečné rekuperace a to zejména u různě odstavovaných ventilátorů a přepínání jednotek do nerovnovážného chodu. K základním pasivním jednotkám zbývá levně zajistit zdroj TUV (př. bojler) a vytápění (př. přímotopná el. tělesa). Přímotopy v dnešní době drahé energie? Ano. Bereme-li v úvahu nízkoenergetický nebo pasivní dům, investovali jsme zvýšené finance do nízké spotřeby energie a pokud spotřebováváme málo, nevyplatí se další zvýšené investice do provozně levných zdrojů vytápění. Nejlevnější dotované tepelné čerpadlo s veškerým příslušenstvím, radiátory, rozvodné trubky, čerpadla ventily..atd. stojí tolik, že investice se přímotopům úsporou na ročním vytápění při tak malých spotřebách vyrovná za 17-20 let.

Rozhodneme-li se pro středně investičně nákladné řešení NILAN VPL 15, musíme počítat s částkou za jednotku kolem 80 tis. Kč. Co získáme? Získáme ekonomičtější a efektivnější větrací zařízení s aktivní rekuperací, ke kterému nepotřebujeme žádné předehřevy ani dohřevy vzduchu a letní chlazení. Nesmíme také zapomínat na ohřev vody, který se klasickým způsobem podílí na celkové roční spotřebě energie za teplo u běžných domů cca 25%, u nízkoenergetických a pasivních domů to bývá okolo 50%.

Výběrem nejvyšší a také na vstupní investici nejnáročnější řady jednotek můžeme získat zařízení, které bude větrat, ohřívat TUV, ale také chladit a topit. Takové zařízení typu NILAN VP18 dokáže vše najednou a nezabere v domě příliš místa (jen 0,36 m2). Chceme-li opravdu provozně nejvýhodnější zařízení, hledíme na spotřebu primární energie a chceme-li optimální zařízení v souladu s ideou pasivního nebo nízkoenergetického domu, volba by padla jednoznačně na certifikovanou jednotku (PHI Darmstadt) pro pasivní domy NILAN Compact.
Jak jsem již v úvodu uvedl, většinou rozhodují finance, nehleďme však na větrací jednotky jen jako na úsporná zařízení, uživatel získává v novém domě zcela jedinečný komfort, zdravý vzduch a nemá potíže s plísněmi a zarosenými okny.