Likvidace elektrozařízení

Povinnosti výrobců a prvních dovozců k odpadnímu elektrozařízení jsou upraveny zákonem o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. a některými dalšími zákony a předpisy (např. „zákon o odpadech“). Tyto povinnosti plní naše společnost NILAN s.r.o. prostřednictvím kolektivního systému provozovaného společností ASEKOL a.s. (dále jen „ASEKOL“).

Kolektivní systém ASEKOL má v rámci České republiky i Slovenska vybudovanou mimořádně hustou síť sběrných míst, kde mohou spotřebitelé bezplatně odevzdat vyřazené elektrospotřebiče námi uváděné na trh. Detailnější informace o sběrné síti kolektivního systému ASEKOL jsou blíže k dispozici na internetové adrese www.asekol.cz, www.asekol.sk nebo ve veřejně přístupném registru míst zpětného odběru vedeným Ministerstvem životního prostředí na internetové adrese https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro.