Nilan Compact - schéma funkce

Nilan chlazení

Jednotka NILAN Compact představuje naprostou světovou špičku v řešení zpětného využití odpadního tepla. Byla opakovaně základní technologií nejúspornějšího domu světa a to za rok 2009 a 2012. Ve své kategorii řízeného větrání zatím nebyla dostižena. Podívejme se společně, jaký je princip funkce a co se v jednotce ukrývá.

 

„Srdce a plíce“ domu

Compact P je netradiční ventilační jednotka, která na rozdíl od jiných ventilačních jednotek rekuperuje teplo v odpadním vzduchu na 100%. Prostřednictvím protiproudého výměníku se v odpadním vzduchu rekuperuje až 95% energie k ohřevu venkovního vzduchu. Zbývající energii využívá vestavěné tepelné čerpadlo k ohřevu teplé užitkové vody. 

 

Pasivní rekuperace tepla

Pasivní zpětné získávání tepla probíhá prostřednictvím účinného protiproudého výměníku s vysokou teplotní účinností až 95%. Venkovní vzduch je ohříván odpadním vzduchem a zajišťuje, že větrání má za následek minimální tepelné ztráty.

Díky vysoké účinnosti zpětného získávání tepla se v zimě může ve výměníku tvořit led. Řízení má účinnou funkci odmrazování, která odmrazuje výměník, pokud se vytvoří led. Alternativně si můžete Compact P objednat jako model Polar se zabudovaným předehřevem proti mrazu. Tím je zajištěno, že se ve výměníku netvoří led a zajišťuje se úplné zpětné získávání tepla po celou zimu.

Tento obrázek se věnuje pouze funkci pasivní části. V situaci, kdy jednotka nepotřebuje chladit, dohřívat vzduch ani ohřívat vodu, je kompresor vypnutý a vzduch proudí pomocí ventilátorů deskovým křížově protiproudým výměníkem. 

nilan pasivni rekuperace

Pasivní a aktivní rekuperace tepla

Pokud integrované tepelné čerpadlo ve větrací části neprodukuje teplou užitkovou vodu, může dále ohřívat přiváděný vzduch a přispívat tak k vytápění domu.

K tomu dochází, pouze pokud je vnitřní teplota nebo teplota přiváděného vzduchu nižší, než je požadováno.

Když tepelné čerpadlo ohřívá přiváděný vzduch, dochází také k malému ohřevu teplé užitkové vody. Teplota proto může dobře přesáhnout nastavení požadované teploty teplé vody.

Ohřev teplé užitkové vody

Energii, která zbyla v odpadním vzduchu za pasivním výměníkem, využívá integrované tepelné čerpadlo k výrobě teplé vody.

K dispozici je softwarová ochrana proti opaření 60 °C, což znamená, že teplota v zásobníku teplé vody nepřekročí tuto hodnotu. Pokud je velká potřeba teplé vody, doporučujeme nainstalovat pod nádrž na horkou vodu fyzickou ochranu proti opaření, aby mohla být teplota v nádrži na horkou vodu zvýšena na 80 °C.

Compact P lze objednat s přídavným výměníkem (označení WT) v zásobníku teplé vody. Pokud je potřeba teplé vody zvlášť velká, lze topení doplnit pomocí tohoto výměníku. Zdroje energie mohou být např. solární kolektor, dálkové vytápění nebo tepelné čerpadlo GEO nebo AIR, které mohou pomoci ohřát teplou užitkovou vodu.

Funkce Legionella
Compact P má funkci Legionella, kterou lze aktivovat ručně nebo automaticky

100% bypass funkce

Když je jednotka v letním provozu, což znamená, že venkovní teplota je vyšší než 14 °C, pokusí se jednotka ochladit vnitřní vzduch, pokud je vnitřní teplota příliš vysoká podle nastavených hodnot.

Pokud je venkovní vzduch chladnější než vnitřní, otevře se obtok výměníku a nasměruje venkovní vzduch kolem výměníku tepla tak, aby nebyl ohříván odpadním vzduchem, a tím pomáhá udržovat teplotu v domácnosti.

Pokud je venkovní vzduch teplejší než vnitřní vzduch, obtok se uzavře a venkovní vzduch prochází výměníkem tepla, který v tomto provozním režimu obnoví chlazení.

Aktivní chlazení

Tepelné čerpadlo ve ventilační části je reverzibilní, což znamená, že může jak ohřívat přiváděný vzduch, tak také přiváděný vzduch ochlazovat.

Když je jednotka v letním provozu, což znamená, že venkovní teplota je vyšší než 14 °C, pokusí se jednotka ochladit vnitřní vzduch, pokud je vnitřní teplota příliš vysoká podle nastavených hodnot.

Nejprve se jednotka pokusí ochladit pomocí funkce bypassu, ale pokud to nestačí, zahájí aktivní chlazení pomocí tepelného čerpadla.

Vyžaduje aktivaci funkce aktivního chlazení, protože spotřebovává elektřinu. Energie však není zbytečná, protože teplo odebírané z přiváděného vzduchu se ukládá do nádrže na teplou vodu. Pokud je zapotřebí většího chlazení, doporučuje se pod nádrž na teplou vodu nainstalovat ochranu proti opaření. To umožňuje nastavit maximální teplotu v zásobníku teplé vody od 60 °C do 80 °C.

nilan chlazeni