Systém horkovzdušného vytápění

vytápění vzduchem

Rekuperace netopí, správněji pasivní rekuperace netopí. Na obrázku je schéma cirkulačního způsobu ohřevu teplého vzduchu. Aby bylo možné zajistit dostatečné vytápění, je vzduch z místností opakovaně proháněn ohřívačem ve větrací jednotce (podobně jako u fénu na vlasy). To má za následek ohřívání všech místností na stejnou teplotu, nelze v případě potřeby topit jen v jedné místnosti a je předpoklad šíření zápachu celým objektem. Tento systém jednotky NILAN nepoužívají. Bohužel velmi často požadují majitelé krbů rozvod tepla do jednotlivých místností větracím systémem. To není dobré řešení, důvody jsou stejné jako u vytápění vzduchem (stejné teploty, špatná regulace). Zásadně nespojujte větrací a primární otopný systém.