NILAN Tepelné trubice HP/FU 15

   Naprosto unikátní technologie, kterou na našem trhu běžně nedisponuje žádná jiná rekuperační jednotka. Tepelné trubice pracují samočinně  a výrazně zvyšují efektivitu jednotek s aktivní rekuperací. Doporučujeme zejména pro chladnější horské lokality.

VYUŽITÍ:
   Řešení problémů s namrzáním vzduchotechnických jednotek. Technické zařízení HP (Heat Pipe) / FU (Filtration Unit) slouží jako samoregulační předehřívací výměník. Díky použité technologii může bez problémů s namrzáním fungovat i při velmi nízkých teplotách přiváděného vzduchu jako pasivní prvek bez přívodu elektrické energie. HP/FU se používá zejména pro zvýšení výkonu rekuperačních jednotek NILAN VPL 15 nebo NILAN VPL28 a dalších ventilačních jednotek s rekuperací. Integrované filtry zajišťují filtraci přívodního a odtahovaného vzduchu. V základní sadě jsou použity vyměnitelné filtry třídy G4.

PRINCIP:
   Tepelné trubice přenášejí teplo z odpadního vzduchu (WC, kuchyně..) pomocí par pracovní látky. Trubice jsou hermeticky uzavřené, pracovní látka nemůže uniknout, není ji třeba doplňovat nebo vyměňovat. Životnost tepelných trubic několikrát překračuje životnost připojené vzduchotechnické jednotky. Funkčním principem je ohřátí pracovní látky ve spodní části trubice, zde je teplo odpadnímu vzduchu odebíráno. Stoupající páry odpařené pracovní látky procházejí dělící deskou do prostoru s přiváděným studeným vzduchem. Pára v horní části trubice kondenzuje a uvolňuje teplo.

   Vše se děje bez dodávky elektrické energie. Dělící deska je dokonale utěsněna a nedochází tak promíchávání odpadního a čerstvého vzduchu, jako je tomu například u zařízení s vyjímatelným nebo dokonce rotačním výměníkem. V tepelných trubicích může být použito různé médium. Odpařování je závislé na bodu varu a tlaku dané látky. Například čpavek má při běžném atmosferickém tlaku bod varu již při -33°C (v jednotkách NILAN HP/FU je používáno zkapalnělé CO2).

   Tepelné trubice jsou nastaveny (výběrem pracovní látky a nízkým tlakem uvnitř) tak, aby ideálně fungovaly v rekuperačních jednotkách již při velmi nízkých venkovních teplotách. Do větších zařízení NILAN určených pro průmysl jsou již vestavěny přímo do jednotky.