NILAN VPL 15

Jednotka NILAN VPL 15 přináší novou úroveň větracích jednotek. Je to vyšší kategorie, která se odděluje od ostatních pouze větracích zařízení. Laicky je posun komfortu přirovnatelný rozdílu mezi plnícím perem a laserovou tiskárnou. NILAN VPL 15 skutečně chladí a levně ohřívá přívodní vzduch.

Ideálním řešením pro všechny zájemce o úsporné větrání. Jednotka NILAN VPL 15 je s aktivní rekuperací a může nabídnout uživateli výhody vyšší kategorie větracích jednotek. Na rozdíl od pasivních rekuperací nevyžaduje předehřev vzduchu, nemá žádné problémy se zimním provozem, nezamrzá, nemusí omezovat chod. Naopak dokáže energii získanou z odpadního vzduchu využít nejen pro příjemný dohřev vzduchu přívodního a podílet se i na částečném vytápění domu. Chladící výkon postačí k tomu, aby za horkého letního dne ochladil přívodní vzduch až o 15°C.

Díky aktivní rekuperaci NILAN VPL15 může v letních vedrech příjemně chladit. Z ekonomických důvodů mnoho klientů, kteří původně měli zájem jen o pasivní rekuperaci, volí právě aktivní VPL15. Když se totiž sečte cena samotné jednotky a nutných součástí pro udržení zimního chodu, dohřevu vzduchu, vychází lépe investice do VPL 15, která je o kategorii výše, s vyšším komfortem při celkově nižších provozních nákladech. Pro maximální efektivitu chodu jednotky i za tuhých mrazů je výhodné doplnit jednotku o tepelné trubice. 

NILAN VPL 15
  Objem vzduchu
  Min: 100 m3/h
  Max: 425 m3/h