Centrální a decentrální přívod vzduchu

Větrací jednotky mohou používat v zásadě dva způsoby přívodu vzduchu do místností.

Centrální přívod vzduchu

Centrální – jednotky mají dva ventilátory, jedním sají vzduch z venku, přivedou přes filtr do jednotky, ohřejí/ochladí ho a dále rozvedou po celém domě. Druhý ventilátor používají pro odtah vzduchu z místností (nejčastěji přes WC, koupelny a kuchyně) ven. I zde je vzduch filtrován, ale jen z důvodu ochrany jednotky (proto není třeba používat na odtahu pylový filtr).

Decentrální přívod vzduchu

Decentrální – jednotky mají jen jeden ventilátor, který používají pro odtah vzduchu z místností a výfuk ven. Tím vytvářejí v domě podtlak, který otevře stěnové ventily a nasaje v zimě ledový a v létě horký vzduch do interiéru. Tento způsob přívodu vzduchu je velmi nekomfortní a zároveň za určitých okolností i nebezpečný. Tyto jednotky nelze používat v objektech, kde je umístěn krb, krbová kamna atd. a to ani tehdy, pokud mají vlastní přívod vzduchu. Nebezpečí hrozí při otevírání dvířek při přikládání nebo jejich špatném zavření, do interiéru by se vlivem podtlaku mohl dostat kouř nebo nebezpečný oxid uhelnatý.