Březen 2020

Tam a zpět stejnou cestou?

Nezmar se živí planktonem, svoji potravu omráčí žahavými buňkami na svých ramenech. Má trávicí dutinu, která se nazývá láčka, potravu přijímá i vyvrhuje jedním otvorem… Informace, která zdánlivě nesouvisí se vzduchotechnikou. Opak je ale pravdou. Názorná animace vysvětluje, jak to celé funguje. Zkuste se zamyslet, jestli by se Vám chtělo napít vody, která projde odpadním […]

Tam a zpět stejnou cestou? Read More »

Aktivní rekuperace

Aktivní rekuperace je nejefektivnější způsob zpětného zisku tepla, kde je nutné část energie do cyklu dodat, aby bylo možné z odpadního vzduchu vytěžit maximum. Každý si asi umí představit, že voda teče z kopce dolů samovolně. K přetečení vody z jedné nádrže do druhé stačí, aby byl rozdíl určitý rozdíl hladin. Co ale za situace, kdy potřebujeme přelít nebo

Aktivní rekuperace Read More »

Pasivní rekuperace

Pasivní rekuperace

Pasivní rekuperace se odpadním vzduchem přes stěny výměníku ohřívá vzduch přívodní bez dodání další energie do tohoto procesu. Je to samovolné, jako když teče voda z kopce. Účinnost této rekuperace se udává v % a je jedním z hlavních ukazatelů kvality rekuperační jednotky. Bohužel je to velmi zavádějící údaj a ani při teoretické 100 % účinnosti by velmi pravděpodobně

Pasivní rekuperace Read More »

princip regenerace a rekuperace

Regenerace vs. rekuperace

Regenerační větrací jednotky bývají mylně označovány za rekuperační jednotky. Rozdíl mezi rekuperací a regenerací tepla je vymezen EN 305, kde se rekuperační výměna tepla definuje jako přenos tepla z primární pracovní látky na sekundární buď přímo přes stěnu nebo nepřímo zprostředkujícím nositelem tepla. Regenerační výměna tepla je přenos tepla z primární pracovní látky na sekundární prostřednictvím hmoty

Regenerace vs. rekuperace Read More »

Centrální a decentrální přívod vzduchu

Větrací jednotky mohou používat v zásadě dva způsoby přívodu vzduchu do místností. Centrální – jednotky mají dva ventilátory, jedním sají vzduch z venku, přivedou přes filtr do jednotky, ohřejí/ochladí ho a dále rozvedou po celém domě. Druhý ventilátor používají pro odtah vzduchu z místností (nejčastěji přes WC, koupelny a kuchyně) ven. I zde je vzduch filtrován, ale jen

Centrální a decentrální přívod vzduchu Read More »

Aktuálně doporučené nastavení jednotky

U jednotek s pasivní rekuperací je nastavení poměrně jednoduché, netopí, nechladí, zbývá tedy nastavit větrací výkon. Obecně pro zimní období doporučujeme stupeň 1. Větrání s minimálním výkonem zamezí zbytečnému snižování vnitřní vlhkosti. Ideální je větrat podle kvality vzduchu snímané čidlem CO2. Lze doporučit větrání načasovat jen na dobu, kdy jsou v objektu přítomné osoby. Intenzitu větrání u většiny

Aktuálně doporučené nastavení jednotky Read More »

cena rekuperace

Jak vybrat vhodnou větrací jednotku

Cena rekuperace – to je jedna z prvních otázek, na kterou chce většina investorů znát odpověď. Cena rekuperace je především závislá na tom, jaké funkce od rekuperační jednotky očekáváte. Hlavní členění je na jednotky s pasivní nebo aktivní rekuperací – ohřev teplé vody, integrovaný elektrokotel nebo tepelné čerpadlo atd. Konečně si začíná čím dál více stavebníků uvědomovat,

Jak vybrat vhodnou větrací jednotku Read More »

Účinnost větrání

Účinnost větrání ovlivňuje zejména teplota přívodního vzduchu, teplota v pobytové zóně (modré pole) a způsob přívodu a odvodu vzduchu. Účinnost větrání je dále určována rozložením zdrojů škodlivin. Na obrázcích jsou znázorněny nejčastější typy provětrávání interiérů. Jako nejideálnější vychází alternativa přívodu vzduchu v horní části místnosti s odtahem ve spodní části (obvykle pod dveřmi). V tomto případě je účinnost nejvyrovnanější,

Účinnost větrání Read More »

reference Nilan pasivní dům

Skutečná spotřeba NILAN Compact

Se souhlasem majitele RD v Bukové u Příbramě přinášíme detailní výsledky spotřeby elektrické energie a výpočty reálných provozních nákladů za období 1 roku. Buková u Příbramě Celkové roční náklady jednotky NILAN Compact byly jen 3971 Kč. Zahrnuta je: spotřeba na běžné větrání ohřev teplé vody pro celou domácnost letní chlazení dohřev vzduchu v zimním období Podrobnější výsledky naleznete

Skutečná spotřeba NILAN Compact Read More »

Zirkon box

Cirkulační box ZIRKON

Mnoho našich klientů má požadavek na rozvádění teplého vzduchu od krbových kamen a pro tento účel využít rozvodu vzduchotechniky. Na první pohled dobrý nápad a tak jsme vyvinuli cirkulační box ZIRKON, který umožňuje přepínání mezi standardním větracím režimem a cirkulačním provozem (CP). Je-li aktivována cirkulace, jednotka nevětrá, ale vnitřní vzduch koluje domem a tím se

Cirkulační box ZIRKON Read More »

Pasivní rekuperace schéma

Pasivní a aktivní rekuperace

Rekuperací rozumíme zpětné získávání tepla při větrání, kdy odváděný vzduch z místnosti předává energii vzduchu, který je do místnosti přiváděn. Při větrání okny k rekuperaci prakticky nedochází a takové větrání je zcela neekonomické. Nechme tedy okna zavřená a porovnejme rekuperační systémy. Základním srovnávacím hlediskem je teplotní účinnost, udává se v procentech a vyjadřuje, na jak vysokou teplotu je

Pasivní a aktivní rekuperace Read More »

tepelné trubice s rekuperační jednotkou

Tepelné trubice

VYUŽITÍ:Řešení problémů s namrzáním vzduchotechnických jednotek. Technické zařízení HP (Heat Pipe) / FU (Filtration Unit) slouží jako samoregulační předehřívací výměník. Díky použité technologii může bez problémů s namrzáním fungovat i při velmi nízkých teplotách přiváděného vzduchu jako pasivní prvek bez přívodu elektrické energie. HP/FU se používá zejména pro zvýšení výkonu rekuperačních jednotek NILAN VPL 15 nebo NILAN

Tepelné trubice Read More »