Pasivní rekuperace

Pasivní rekuperace

Pasivní rekuperace se odpadním vzduchem přes stěny výměníku ohřívá vzduch přívodní bez dodání další energie do tohoto procesu. Je to samovolné, jako když teče voda z kopce. Účinnost této rekuperace se udává v % a je jedním z hlavních ukazatelů kvality rekuperační jednotky. Bohužel je to velmi zavádějící údaj a ani při teoretické 100 % účinnosti by velmi pravděpodobně nedošlo k úplnému využití energetického potenciálu odpadního vzduchu. Ten totiž ve stejném objemu obsahuje více energie, než je potřeba k ohřevu přívodního vzduchu na teplotu odtahu.

Nesmíme však zapomínat na to, že rekuperace znamená zpětné získávání tepla. Abychom mohli teplo zpětně získávat, musíme mít primární zdroj. Bez vnitřního zdroje, kterým mohou být vedle klasického topení i další pasivní zisky (sluneční svit, teplo uvolněné při vaření, teplo z domácích spotřebičů, osob…), by k rekuperaci nemohlo docházet. V žádném případě pak pasivní rekuperace netopí.