Aktivní rekuperace

Aktivní rekuperace je nejefektivnější způsob zpětného zisku tepla, kde je nutné část energie do cyklu dodat, aby bylo možné z odpadního vzduchu vytěžit maximum.
Každý si asi umí představit, že voda teče z kopce dolů samovolně. K přetečení vody z jedné nádrže do druhé stačí, aby byl rozdíl určitý rozdíl hladin. Co ale za situace, kdy potřebujeme přelít nebo nechat přetéct vodu z jedné nádrže do druhé, ale hladiny obou nádrží jsou již ve stejné výšce? Přečerpáme? Ano, pokud to dává zejména ekonomický smysl. Při vyrovnání hladin pasivní (samovolná) rekuperace končí a na zbytek energie si nemůže sáhnout. Je to škoda, protože odpadní vzduch obsahuje více energie, než je pouze pasivní (samovolnou) cestou přívodní vzduch schopen převzít. Proč je v odpadním vzduchu o stejném objemu více energie? To je dáno zejména jinou vlhkostí, jinou hmotností a dalšími fyzikálními vlastnostmi. Doma vaříme, pereme, dýcháme a tak odpadní vzduch sytíme energií více, než venkovní prostředí.

Následující animace ukáží, jak funguje aktivní rekuperace v zimě a v létě.

Využívá principu tepelného čerpadla či běžné ledničky.

Přiváděný vzduch do domu prochází kondenzátorem, kde se přihřívá na požadovanou teplotu místnosti. Odsávaný vzduch prochází studeným výparníkem, kde předá energii do chladiva (ve schématu je pro názornost výparník obalen námrazou, kterou teplý vzduch rozehřívá – předává ji energii).
Ochlazený vzduch bez většiny energie se vyfukuje z domu ven. Energie předaná do chladiva slouží opět k ohřevu přiváděného vzduchu. Chladivo stlačeno kompresorem (černý válec) zahřívá kondenzátor.
V další fázi cyklu dojde průchodem tryskou ke zvětšení objemu chladiva a tím jeho ochlazení (na obrázku vznikne opět námraza na výparníku). Celý cyklus se opakuje. V létě se pak funkce otočí a do místnosti je vzduch přiváděn přes výparník a tím dochází k chlazení místnosti.
U typů VP18 není uvolněná energie z venkovního vzduchu vypouštěna bez užitku ven, ale slouží k levnému ohřevu teplé vody, tím zcela nahrazuje solární systém.

Zimní provoz – ohřev přívodního vzduchu

ZIMNÍ PROVOZ NILAN VP18 K
POPIS:
1) díl s námrazou = výparník (odebírá odpadnímu vzduchu teplo)
2) černý válec = kompresor (stlačením média v okruhu zvyšuje jeho teplotu)
3) zahřátý díl pod výparníkem = kondenzátor (ohřívá přívodní vzduch do domu)
4) spirála v nádrži s vodou = vodní kondenzátor (ohřívá užitkovou vodu)
5) úhlopříčně rozdělený červenomodrý čtvereček = čtyřcestný ventil (přepíná mezi zimním a letním cyklem, modrá část znázorňuje snížení tlaku média, což má
za následek jeho ochlazení a opětovné zmrznutí výparníku)

Letní provoz – chlazení přívodního vzduchuLETNÍ PROVOZ S CHLAZENÍM NILAN VP18 K
POPIS:
1) díl s námrazou = výparník (odebírá venkovnímu vzduchu teplo, dovnitř jde chladný)
2) černý válec = kompresor (stlačením média v okruhu zvyšuje jeho teplotu)
3) šedý díl nad výparníkem = kondenzátor (dokud se v létě ohřívá voda v nádrži, kondenzátor se neohřívá)
4) spirála v nádrži s vodou = vodní kondenzátor (ohřívá užitkovou vodu)
5) úhlopříčně rozdělený červenomodrý čtvereček = čtyřcestný ventil (přepíná mezi zimním a letním cyklem, modrá část znázorňuje snížení tlaku média, což má za následek jeho ochlazení a opětovné zmrznutí výparníku).

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *